dijous, 3 de febrer del 2011

Avui cumplim

RUN: 20 minuts a ritme de 6:00 min/km.

2 blocs de treball :

1º bloc : 4 series de 45" costa amunt , a ritme de 4:00 min/km.

3 minuts recuperacio .

2ºbloc: 4 series de 45" costa amunt , a ritme de 4:00 min/km.

10 minuts de recuperacio . a ritme de 6:00 min/km.

estiraments .